Družina

Druzina1Je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy,

plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, učí děti plnohodnotně využívat volný čas.

Jejím cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, místem pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, místem pro posilování sebevědomí, místem pro radost a také místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Školní družina při ZŠ Žacléř má dvě oddělení, ve kterých bylo k 30.09.2018 zapsáno 54 žáků.

Školní družině je k dispozici tělocvična školy, školní zahrada a hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádů jednotlivých prostor.

Druzina2Druzina2Druzina2

 
Provoz školní družiny

Ve dnech školního vyučování je v době od 6.15 do 7.45 hod (ranní družina) a od 11.45 do 16 hod (odpolední družina).
Žáky do ranní družiny předávají vychovatelce ŠD zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
Žáci odcházejí ze školní družiny podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.

Změna provozu školy

Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti školní družiny i žák, který družinu nenavštěvuje. Zákonný zástupce musí žádat o zařazení písemně.

Zařazení dětí ve školním roce 2019/2020

1. oddělení 2.A, 3.A, 3.B (část), 4.A, 5.A p. vychovatelka Dagmar Vodičková

2. oddělení 1.A, 3.B(část) p. vychovatelka Ivana Vlasáková

 

Plán akcí ve školním roce 2019/2020

    Akce
 
      09/2019     Od půdy až po sklep – naše škola
Seznamujeme se – kruhové aktivity a hry
Kreativní dílna – stříháme, skládáme, lepíme, kreslíme
Zpívá celá družina
 
  10/2019 Halloween – strašidelný den
Kreativní dílna – podzimní inspirace
Chutě a barvy podzimu
Hokejový turnaj
 
  11/2019 Puzzle – mánie
Hrajeme si se slovy, hádáme
Beseda s hasičem
 
  12/2019 Čertovské diskohrátky
Vánoční besídka
 
  01/2020 Sněhové čarování – hrátky a soutěže na sněhu
Čteme, luštíme, bavíme se
Beseda s myslivcem
 
  02/2020 Zimní radovánky
Letem celým světem
Beseda se včelařem
 
  03/2020 Týden plný vody
Moje oblíbená knížka
o    Beseda s knihovnicí
 
  04/2020 Den Země
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
Kreativní dílna - Velikonoce
 
  05/2020 Den matek – moje milá maminka
Jeden za všechny – všichni za jednoho (trojboj)
 
  06/2020 Zábavné soutěže – Den dětí
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách
 

 

800x600 RIO Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4