Družina

Druzina1Je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy,

plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, učí děti plnohodnotně využívat volný čas.

Jejím cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, místem pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, místem pro posilování sebevědomí, místem pro radost a také místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Školní družina při ZŠ Žacléř má dvě oddělení, ve kterých bylo k 30.09.2017 zapsáno 53 žáků.

Školní družině je k dispozici tělocvična školy, školní zahrada a hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádů jednotlivých prostor.

Druzina2Druzina2Druzina2

 
Provoz školní družiny

Ve dnech školního vyučování je v době od 6.15 do 7.45 hod (ranní družina) a od 11.45 do 16 hod (odpolední družina).
Žáky do ranní družiny předávají vychovatelce ŠD zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
Žáci odcházejí ze školní družiny podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.

Změna provozu školy

Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti školní družiny i žák, který družinu nenavštěvuje. Zákonný zástupce musí žádat o zařazení písemně.

Zařazení dětí ve školním roce 2017/2018

1. oddělení: 1.A + 3.A: vychovatelka Rita Kahounová

 

 

Plán akcí ve školním roce 2017/2018

    Akce
 
      09/2017     Od půdy až po sklep – naše škola
Seznamujeme se – kruhové aktivity a hry
Jsme jedna rodina
Kreativní dílna – stříháme, skládáme, lepíme, kreslíme
 
  10/2017 Festival chutí a vůní
Halloween – strašidelný den
Kreativní dílna – podzimní inspirace
Chutě a barvy podzimu
 
  11/2017 Výrobky na školní Vánoční jarmark
Puzzle – mánie
Hrajeme si se slovy, hádáme
 
  12/2017 Čertovské diskohrátky
Pečení je radost – výroba cukroví v kuchyňce ZŠ
Vánoční besídka
Vánoční zvonění
 
  01/2018 Sněhové čarování – soutěže na sněhu
Družina má talent
Čteme, luštíme a bavíme se
 
  02/2018 Po stopách Yettiho – zábavná expedice
Masopustní veselí
Zimní radovánky
Letem celým světem
 
  03/2018 Malý spisovatel – soutěž
Týden plný vody
Kreativní dílna – Velikonoce
Moje oblíbená knížka
Beseda s knihovnicí
 
  04/2018 Den Země
Miss čarodějnice a Missák čaroděj
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
Beseda s hasičem
 
  05/2018 Den matek - moje milá maminka
Sportovní turnaj
Jeden za všechny – všichni za jednoho (trojboj)
 
  06/2018

Malování na chodník – soutěž
Zábavné soutěže – Den dětí
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách

 

 

800x600 RIO Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4