Kontakty

Základní škola, Žacléř, okres Trutnov
Komenského 339
542 01  Žacléř

IČO: 709 880 21
IZO: 102 590 044

Jméno Funkce Telefon Mobilní telefon
Mgr. Karel Ševčík ředitel   775 184 998
Mgr. Jiří Slanina zástupce ředitele a správce ICT  499 876 107 777 061 206
Mgr. Michaela Minaříková výchovný poradce a školní metodik prevence   732 550 929
Mgr. Radovan Vlček koordinátor EVVO   776 184 474
Jana Trejbalová vedoucí jídelny 499 876 159 774 725 998
Ivana Vlasáková družina - vedoucí vychovatelka   777 649 497
Antonín Chmelík školník   774 159 179

 

Třídnictví Jméno Letos učí E-mail
1.A Mgr. Kopperová Anna  vše, Hv2A, Hv4A kopperova.a@zszacler.info
1.B Mgr. Martincová Danuše 1B vše, Hv3A martincova.d@zszacler.info
2.A Mgr. Lehká Olga 2A vše kromě Hv, Pč4A lehka.o@zszacler.info
3.A Mgr. Chmelíková Jiřina 3A vše kromě Aj, Hv, Tvch, Tv4Ad, Tv5Ad  chmelikova.j@zszacler.info
4.A Mgr. Nováková Dominika Čj4A, M4A, Př4A, Tv4Ad, M7B, Hv9A novakova.d@zszacler.info
5.A Mgr. Vodičková Dagma Tv3Ad, Čj5A, M5A, Vv5A, Pří5A, Tv5A, Tv6Ach vodickova.d@zszacler.info
6.A Mgr. Ševčíková Petra Aj3A2, Aj4A1, Aj6A2, Vz6A, Nj7A, Aj7B, Nj8A sevcikova.p@zszacler.info
7.A Mgr. Dočekalová Jitka Vv6A, Čsp6A, Čj7A, Vz7A, Vv7A, Čsp7A, Vv7B, Čsp7B, Vv8A, Čsp8A, Čj9A, Vv9A docekalova.j@zszacler.info
7.B Mgr. Musilová Alena Aj3A1, Tv6Ad, Aj7A, Vo7B, Vz7B, Aj8A, Ch8A, Aj9A1, Ch9A, Čsp9A musilova.a@zszacler.info
8.A Mgr. Minaříková Michaela Hv5A, M6A, Fy6A, M7A, Fy7A, Fy7B, Fy8A, I8A, Fy9A, I9A2 minarikova.m@zszacler.info
9.A Mgr. Kučerová Anna Tv3Ach, Vl4A, Vv4A, D6A, Čsp6A, Čsp7A, TV7Ad, Čsp7B, Tv7Bd, Vz8A, Čsp8A, Tv8Ad, Vo9A, Vz9A, Čsp9A, Tv9Ad kucerova.a@zszacler.info
  Mgr. Kotyza Petr Čj6A, Hv6A, D7A, Hv7A, Čj7B, Hv7B, Čj8A, Hv8A kotyza.p@zszacler.info
  Mgr. Matulová Vladimíra Aj4A2, Aj5A, Aj6A1, Aj9A2 matulova.v@zszacler.info
  Mgr. Obert Tomáš Vo6A, Tv6Ach, Vo7A, Tv7Ach, D7B, Z7B, Tv7Bch, Vo8A, D8A, Z8A, Tv8Ach, D9A, Tv9Ach, Nj9A2 obert.t@zszacler.info
  Mgr. Slanina Jiří  M8A, M9A  slanina.j@zszacler.info
  Mgr. Ševčík Karel I5A, I6A, I7A, I7B sevcik.k@zszacler.info
  Mgr. Vlček Radovan Př6A, Z6A, Př7A, Z7A, Př7B, Př8A, Př9A, Z9A, Nj7B, Nj9A1, I9A1 vlcek.r@zszacler.info