Aktuální plánované změny na základní škole

V průběhu letošních prázdnin budou v jídelně a školní družině kompletně vyměněna okna. V kuchyni již k výměně došlo. Na všechna WC v nové budově školy bude zavedena teplá voda a zařízení budou nově vymalována. Malovat se budou rovněž některé třídy, chodby, sklady a zázemí školní kuchyně. Během příštích prázdnin, v roce 2020, se přistoupí ke kompletní rekonstrukci záchodů na staré budově. Na toto období je rovněž plánována zásadní rekonstrukce šaten a umýváren u školní tělocvičny.
Škola podá dvě nové projektové žádosti, jejichž realizace začne na podzim tohoto roku. Součástí projektu „Léčivé rostliny Rýchor“ bude zřízení unikátní přírodní školní zahrady, v rámci projektu „Česko-polská mládež sportuje“ bude v období leden – únor 2020 vyměněna podlaha v malé tělocvičně, provedena její výmalba a drobné opravy. Od září 2019 zahájí ve škole svou činnost dva nové zájmové kroužky, robotiky a programování.
Ve škole dojde k následujícím personálním změnám: Mgr. Iva Hejnová a Mgr. Petr Kotyza k 31. 8. 2019 končí svoji pracovní činnost, pro výuku matematiky, anglického jazyka a němčiny nastupuje nový učitel s aprobací matematika, státní závěrečnou zkouškou z němčiny, certifikátem B2+ na anglický jazyk a téměř třicetiletou praxí na základní a střední škole.


Mgr. Karel Ševčík

Vyhodnocení motivačního programu 9. třídy za rok 2019

Po vyhodnocení motivačního programu, ve kterém jsou žáci devátých tříd ohodnocováni plusy a minusy za aktivitu, práci při výuce, za pomoc s organizací školních akcí a za zapojení do života školy, vykrystalizovala skupinka deseti žáků. Ti si jako odměnu mohli vybrat dárkové poukázky, nebo společný výlet. Ten u nich jednoznačně vyhrál a jako cíl si vybrali Aquapark Čestlice v Praze.

Pokračovat ve čtení

Čteme dětem

Již tradičně se na konci školního roku sešli žáci z první a deváté třídy. Prvňáčci starším spolužákům předvedli, jak se za rok naučili číst. Všichni pohádku zvládli a pak se rozdělili po skupinkách k deváťákům. Ti pro ně připravili různé úkoly, omalovánky a příklady. Žáci z devátého ročníku si zkusili úlohu učitelů. Zjistili, že není jednoduché zábavnou formou zaujmout malé děti při plnění různých úkolů. Hodina rychle uběhla, prvňáci si odnesli obrázky a  všichni se rozešli spokojeni.

Pohár o sportovce školy – silový trojboj

Druhé pololetí školního roku je ve znamení motivačního sportovního projektu „Pohár o sportovce školy“, kde mají žáci naší školy možnost vyhrát finanční odměnu ve formě poukázky do Sportisima. Další akcí tedy byl silový trojboj, který měl prověřit silové a vytrvalostní schopnosti žáků.

Pokračovat ve čtení