Soutěž ve skoku vysokém

Ve čtvrtek dne 16. 5. 2019 se na naší škole ve velké tělocvičně konala soutěž ve skoku vysokém, na kterou byli pozváni i naši přátelé ze základní školy v polské Lubawce. Akce byla pořádána v rámci projektu Sportovní hry mládeže na česko-polském pomezí, díky kterému jsme získali finance na rekonstrukci podlahy ve velké tělocvičně.

Pokračovat ve čtení

Školní kolo ve šplhu

Ve čtvrtek dne 9. 5. se na naší škole v malé tělocvičně konalo v rámci „Poháru o nejlepšího sportovce školy“ školní kolo ve šplhu po tyči s přírazem nohou. „Pohár o nejlepšího sportovce školy“ je soutěž vyhlášená ředitelem školy. V průběhu pololetí se konají vybrané sportovní akce jako šplh, cyklistické závody, závody na lyžích, běh na lyžích apod. Za každou takovou akci žáci získávají podle svého umístění bodové hodnocení. Na konci roku získá jeden chlapec a jedna dívka s nejvíce body putovní pohár se svým jménem a navíc finanční odměnu v podobě poukázky do obchodu se sportovními potřebami Sportisimo.

Pokračovat ve čtení

Exkurze v Terezíně

Exkurze Terezín

        V rámci hodin literatury a dějepisu navštívili koncem dubna žáci devátého ročníku Památník Terezín.            

        Po dlouhé cestě autobusem jsme přijeli do cíle. Žáky zaujal už průjezd městem. Exkurze začala v Malé pevnosti, kde se všichni dověděli velmi zajímavá a působivá fakta z historie města a prošli si celý prohlídkový okruh. Při výkladu žáky zarazily podmínky, v jakých museli žít v době války všichni lidé, kteří byli v objektu uvězněni. Na každého zapůsobila krutost nacistů, odhodlání vězňů  přežít nelidské zacházení a hrdinství lékařů a zdravotních sester, kteří se bezprostředně po skončení války starali o vězně nakažené tyfem. V závěru prohlídky Malé pevnosti jsme prošli chodbou část opevnění.

        K exkurzi patřilo i zhlédnutí krátkého filmu s autentickými záběry z tehdejší doby. Poté jsme autobusem přejeli do dalšího objektu. Prohlédli jsme si krematorium a prošli židovský hřbitov.

        Při zpáteční cestě jsme se již tradičně u Mladé Boleslavi občerstvili v MacDonaldu.

Besídka 2019 zrušena

Vzhledem k tomu, že aktuální technický stav promítacího sálu Kulturního domu neumožňuje realizovat školní besídku v těchto prostorách a v prostorách školy ji není možné organizačně zajistit v kvalitě a na takové úrovni, kterou máme pro žáky i veřejnost již dlouhodobě nastavenou, jsme nuceni letošní závěrečnou besídku zrušit. Na základě této aktuální informace, jejíž řešení není podle našich informací v dohledné době možné, budeme do budoucnosti zvažovat jiný formát pro akci tohoto typu. 

za ZŠ Žacléř, M. Minaříková

Výběrové řízení na učitele Aj, Nj

Základní škola, Žacléř, okres Trutnov vypisuje výběrové řízení na pozici učitelů s aprobací pro
druhý stupeň Aj - částečný úvazek
Nástup od září 2019.
Nabízíme: dlouhodobou perspektivu, přátelský a tvůrčí pedagogický sbor, možnost realizace v široké projektové činnosti - moderně vybavené pracovní prostředí.
Požadujeme: kvalifikaci, aprobovanost, aktivní přístup k žákům, výuce, školním akcím a zapojením do projektové činnosti
V případě zájmu pište na sevcik.k@zszacler.info
Přiložte strukturovaný životopis a případná doporučení.

Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy