Exkurze do muzea v Náchodě

Součástí výuky jsou i návštěvy muzeí, kde se žáci názorně seznamují s naší historií. 13.6. Žáci 4. a 5. ročníku shlédli velmi názornou expozici v muzeu v Náchodě.

Seznámili se se způsobem života člověka od pravěku, přes raný i pozdní středověk, novověk, až po 2. světovou válku. Poznali, jak si lidé v pravěku připravovali jídlo, jak se v různých dobách oblékali, jak bydleli a pracovali na vesnici obyčejní lidé , jak se oblékala a bydlela šlechta, čím a jak se v bitvách bojovalo ve středověku a ve světových válkách. Výklad byl velmi poutavý, čtvťáci překvapili svými hojnými dotazy, páťáci zase měli za úkol zapisovat si z výkladu poznámky. Oběma třídám se exkurze velmi líbila a mnohým žákům otevřela okénko zájmu o historii.
D. Vodičková