Sportovní kurz 9. A 2018

Poslední květnový týden se žáci deváté třídy již tradičně zúčastnili sportovního kurzu na Malé Skále (okres Jablonec nad Nisou), kde pobývali ve stanech v místním autokempu Ostrov.

Sportovní aktivity a pedagogický dozor zajišťovali učitelé ZŠ Žacléř Mgr. Anna Skálová – Kučerová a Mgr. Tomáš Obert. Pro mládež byl v průběhu celého týdne připraven pestrý program. První den se všichni vydali do lanového centra, kde museli překonávat nejrůznější překážky. Bylo zajištěno půjčení raftů a kánoí, na kterých se sjížděla řeka Jizera z Malé Skály do nedalekých Dolánek u Turnova, odkud se jelo zpět do kempu na koloběžkách. Dále byl zorganizován orientační běh kolem blízkého skalního hradu Vranov. Nádherná příroda poskytovala mnoho příležitostí k výletům. Jeden den byl proto ve znamení celodenního výletu na nedaleký hrad Frýdštejn. V osobním volnu však žáci také nelenili a věnovali se různým míčovým hrám od fotbalu přes házení míčem až po plážový volejbal. Poslední večer se žáci naučili překonávat strach na stezce odvahy.

 

Sportovní kurz se velice vydařil, po celou dobu bylo nádherné, horké, letní počasí. Žákům ani učitelům se nechtělo poslední den toto krásné místo opustit. Pro absolventy letošní 9. třídy, to byl poslední, oficiální, společný výlet před ukončením povinné školní docházky, což je veliká škoda, protože je to velmi dobře stmelený kolektiv, který na své společné zážitky bude jistě dlouho vzpomínat.

20180601 084222