Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

dle čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pověřenec:                              Bc. Adam Ondrášek

Kontaktní údaje pověřence:       on-poradenstvi@email.cz