Ředitelské dny

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu 30. 4. a 7. 5. 2018.

Volné dny byl vyhlášeny ze závažných důvodů: Technických, hygienických a provozních důvodů.

Rodiče všech žáků 1. stupně mají možnost v době běžné výuky (dle denního rozvrhu) umístit dítě ve školní družině. Žáky, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, je však nutné písemně přihlásit nejpozději ve středu 25. 4. 2018. Pro žáky přihlášené do ŠD je provoz beze změn (6:15 – 16:00). Žáky 6. roč. lze na základě individuální žádosti zákonných zástupců umístit ve škole v době běžné výuky (dle denního rozvrhu).
Pro všechny žáky přihlášené ke stravování je zajištěn oběd. Dle vyhlášky nemají žáci nárok na dotovanou stravu, proto bude všem žákům oběd na volné dny odhlášen a zájemci si musí stravu přihlásit nejpozději ve středu 25. 4. 2018 dle pokynů vedoucí ŠJ.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně v ŽK a sdělením na webových stránkách školy.
O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele. Omlouvám se za případné potíže a děkuji za pochopení.

Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy